INFORMATION

CENTER

ค้นหาข้อมูลหรือฟังก์ชั่นทำงานที่ต้องการ หรือเลื่อนลงด้านล่างเพื่อสำรวจ

OUT-CIRCLE MOVE

เลือกฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตรงที่สุด


OUT-CIRCLE OPPORTUNITY

เลือกฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตรงที่สุดติดต่อ

MOVE's Running PROJECT

MOTIVATION's Running PROJECT

About Out-Circle

Out-Circle Educational Network เดิมเป็นโครงการหนึ่งที่ดำเนินการในเครือข่ายของ Uncommon International Group ชื่อโครงการว่า Uncommon Education เริ่มดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ที่มีวัตถุประสงค์ในการทำจิตอาสาที่ให้ความช่วยเหลือทางการศึกษากับบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา รวมถึงการผลักดันนโยบายทางการศึกษาตามแนวทางของ Uncommon International Group ในขณะนั้น

จากนั้น วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร ผู้ก่อตั้งและประธาน Uncommon International Group (ในขณะนั้น) ได้ลงนามตามมติผู้บริหารของ Uncommon International Group เพื่อถอดถอน Uncommon Education ออกจากการเป็นโครงการในเครือของ UNG

และในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร มีความเห็นสมควรที่จะนำ Uncommon Education กลับมาดำเนินการต่อ ภายใต้การก่อตั้งและดูและของตนเองหลังจากลาออกจากการเป็นประธานสูงสุดของ Uncommon International Group จึงได้เริมดำเนินการการเปลี่ยนชื่อเป็น Out-Circle Educational Network หรือ OCC และเริ่มปรับโครงสร้างเครือข่ายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และก่อตั้งอย่างเป็นทางการ (แต่ยังไม่จดทะเบียน) ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2563

the FOUNDER

นายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร

ผู้ก่อตั้ง Out-Circle Educational Network

ผมมีความฝันตั้งแต่วัยเยาวน์ ที่จะเป็นบุคคลที่เติบโตขึ้นมาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสิ่งที่ผมไม่พอใจ และเพื่อพัฒนาให้สังคมที่ผมได้พบเจอมาตลอดทั้งชีวิตดีขึ้น ซึ่งผมมองว่า การศึกษาคือพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวที่สำคัญ และนอกเหนือจากนั้น การทำให้การศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด คือการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลง