งบประมาณ

Expenditure

งบประมาณองค์กร

3,376

บาท

ที่มางบประมาณ


  • กิจกรรมและค่าย (3,376 บาท)

  • บริจาค (0 บาท)

บริจาคเข้าองค์กร


บริจาคผู้พัฒนาระบบ