FOUNDERS of Out-Circle

GUIDE : HOME > ABOUT > FOUNDER

นายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร

ผู้ก่อตั้ง Out-Circle Educational Network

ผมมีความฝันตั้งแต่วัยเยาวน์ ที่จะเป็นบุคคลที่เติบโตขึ้นมาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสิ่งที่ผมไม่พอใจ และเพื่อพัฒนาให้สังคมที่ผมได้พบเจอมาตลอดทั้งชีวิตดีขึ้น ซึ่งผมมองว่า การศึกษาคือพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวที่สำคัญ และนอกเหนือจากนั้น การทำให้การศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด คือการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลง

CHILDHOOD ภูมิหลังในวัยเด็ก

นายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร เกิดวันที่ 15 ตุลาคม 2543 เป็นบุตรคนกลางของนางนุจรีย์ รักษ์วิจิตร และนายนเรศ รักษ์วิจิตร ภูมิหลังวัยเด็กเกิดในช่วงที่ครอบครัวยากจน และขาดทุนจากการลงทุน รักษาอาการป่วยมะเร็งของมารดา ฯลฯ ทำให้ชีวิตวัยเด็กไม่ราบรื่นนัก ด้วยความแสวงหาและต้องการที่จะอยู่กับครอบครัว จึงพยายามไขว่คว่าโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ

ช่วงวัย 1 ถึง 6 ขวบ อาศัยอยู่กับบิดาและมารดาที่ อ. ท่าคันโท จ.กาฬสินธ์ เป็นเด็กที่มีนิสัยดื้อ ชอบเล่น ประดิษฐ์ และมีพฤติกรรมการเล่นที่คล้ายเป็นการทดลอง ทั้งยังชอบการปลูกพืช ผัก สวนครัวอีกด้วย ทั้งยังเป็นเด็กที่ไม่ขยันเรียน อ่านหนังสือไม่ออก และท่องจำไม่ค่อยได้ ใช้เวลาว่างส่วนมากไปกับการเล่นอละอยู่กับเพื่อน ช่วงนั้นทางครอบครัวไม่ได้ลำบากนัก บิดาและมารดาประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง และรับจ้างทั่วไป

ช่วงวัย 7 ถึง 8 ขวบ ครอบครัวลงทุนกับการเปิดร้านอาหารด้วยเงินเก็บ และเงินที่เหลือจากการการรักษามะเร็งของมารดา ซึ่งเป็นการตรวจพบและผ่าตัดกว่า 3 ครั้งก่อนหน้าที่เขาเกิด แต่เมื่อลงทุนไปได้ไม่ได้ก็ขาดทุนและทำให้ธุรกิจครอบครัวนั้นเจ๊ง ส่งผลให้สถานะทางการเงินและครอบครัวไม่เหมือนเดิม บิดาและมารดาต้องกลับไปรับจ้างรายได้น้อย และมารดาเองก็ได้ตัดสินใจไปทำงานรับจ้างที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี ส่วนบุตรชายทั้งสองอาศัยกับบิดาที่สวนนอกหมู่บ้านกับบิดา ที่เป็นร้านอาหารเก่าเช่นเคย

ในวัย 9 ขวบ เขาได้พยายามอย่างมาที่จะขอย้ายไปศึกษาต่อ ที่ จ. อุดรธานี เพื่อได้อยู่กับมารดา แต่ด้วยความที่เป็นเด็กที่มีผลการเรียนที่ไม่ค่อยดีนัก หรือถึงขั้นแย่ จึงทำให้มารดาตัดสินใจยื่นเงื่อนไขว่า หากต้องการที่จะได้เรียนที่ จ.อุดรธานี จะต้องเรียนให้ได้ผลการเรียนที่ดีขึ้น เมื่อเขาตอบตกลง จึงได้ย้ายไปเรียนที่ ร.ร.เทศบาล 6 ไลออนอุทิศน์ (ในขณะนั้น) เทศบาลนครอุดรธานี ในช่วงปลายเทอมที่ 1 และได้ผลการเรียนเป็นอันดับที่ 13 จากกว่า 40 คน ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังของครอบครัวที่ต้องการให้มีความรับผิดชอบ ขยันขันแข็ง และมองถึงอนาคตมากขึ้น ทั้งพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมภายใต้การดูแลเอาใจใส่ของมารดา

จากนั้นเป็นต้นมา เขาก็พัฒนาตนเองตลอดจนมีพฤติกรรมและการเรียนรู้และพัฒนาตนเองที่ดีขึ้นในหลาย ๆ ด้าน ผลการเรียนที่ดีขึ้น ความสามารถที่มากขึ้นตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งการวาดรูป การสนทนาภาษาอังกฤษ การศึกษาวิจัย การพูดและสื่อสาร ฯลฯ และถึงแม้ว่าครอบครัวเขาในช่วงเวลานั้นรายได้จะไม่ดีนัก แต่ด้วยความแสวงหาและไขว่คว่าทำให้เขาได้พัฒนาตัวเองภายใต้ขีดจำกัดทางสภาพแวดล้อมในวัยเด็ก

EXPERIENCE in SCHOOL ประสบการณ์ในวัยเรียน

-

DARK ความมืดมิดของช่วงชีวิต

-

EXPECTATION ความคาดหวัง

-

CHANGE MAKER สู่การสร้างการเปลี่ยนแปลง

-