แนะแนวการใช้งานระบบ

Newcomer System's Use Guide

ฟังก์ชั่น I'm

บอกระบบว่าคุณคือใคร และระบบจะพาคุณไปที่หน้าที่ออกแบบมาเพื่อคุณทันที

ฟังก์ชั่น I'm เป็นฟังก์ชั่นแนะแนวการใช้ระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อทุกคนที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ Out-Circle Infomation Center เพื่อให้การใช้งานนั้นง่ายขึ้นและตรงจุดมากขึ้น เพียงแค่เลือกว่าคุณคือใคร ระบบก็จะพาคุณไปสู่หน้าที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

PARTS : ศูนย์ข้อมูลส่วนทำงานขององค์กร

เข้าไปที่ส่วนงานที่คุณทำงานอยู่ และดูข้อมูลการทำงานและดำเนินการได้ทันที

ดูข้อมูลการบริหารจัดการหรือโครงสร้างขององค์กร หรือข้อมูลการทำงานต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลการดำเนินการและปฏิบัติภารกิจของส่วนทำงานต่าง ๆ สามารถค้นหาได้เลยที่นี่

MEMBER : ระบบดำเนินการสำหรับสมาชิก

การดำเนินการต่าง ๆ ระหว่างเป็นสมาชิก สามารถทำได้ที่นี่เลย


WORKING : ระบบแนะแนวการทำงาน

ระบบแนะแนวการทำงานที่จะทำให้การทำงานของคุณ ง่ายขึ้นเป็นเท่าตัว


RULES : กฎระเบียบภายในองค์กร

ทำความเข้าใจกับมาตรฐาน และกฎต่าง ๆ ขององค์กร


PROJECTS : รวมข้อมูลโครงการที่ดำเนินการแล้ว

ผลงานจากทุกคน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาองค์กรและการศึกษา


CONTACTS : ติดต่อทุกส่วนขององค์กร

ประสานงานต่าง ๆ ภายในองค์กร