Chief EXECUTIVE

ประธานเทียบเท่าสูงสุด/หัวหน้าคณะบริหาร

GUIDE : HOME > PARTS > MANAGEMENT > CHIEF EXECUTIVE

นางสาวภวรัญชน์ จิตรัตนโสภณ

ประธานเทียบเท่าสูงสุด/ประธานคณะกรรมการบริหาร Out-Circle Educational Network

ตัวบิ้วท์เองเริ่มต้นมาจากเป็นเด็กที่อยู่ในกรอบ ไม่กล้าแสดงออก ในช่วงวัยนึงได้ผ่านเหตุการณ์แย่ๆมากมายจากระบบการศึกษา จนทำให้ตระหนักถึงปัญหาของการศึกษาไทย บิ้วท์จึงอยากบริหารองค์กรนี้ ให้ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ไร้ซึ่งความรุนแรงเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการศึกษา ให้อยู่ในรูปแบบที่ให้คุณค่าและตรงกับความต้องการของเยาวชนรุ่นใหม่มากที่สุด

ติดต่อ

Email : built.btrwq@gmail.com

Facebook : Bbuilt Jitrat

Line : builtpwrj

Phone : 097-249-2153

ติดต่อเลขา

  • 093 428 3846 (ทรรศนันทน์ จิตรัตนโสภณ | บีม) : ใช้ติดต่อเร่งด่วน