Highest PRESIDENT

ประธานสูงสุด

GUIDE : HOME > PARTS > MANAGEMENT > HIGHEST PRESIDENT

นายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร

ประธานสูงสุด Out-Circle Educational Network

ผมมีความฝันตั้งแต่วัยเยาว์ ที่จะเป็นบุคคลที่เติบโตขึ้นมาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสิ่งที่ผมไม่พอใจ และเพื่อพัฒนาให้สังคมที่ผมได้พบเจอมาตลอดทั้งชีวิตดีขึ้น ซึ่งผมมองว่า การศึกษาคือพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวที่สำคัญ และนอกเหนือจากนั้น การทำให้การศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด คือการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อ

Email :

Facebook : นฤเบศน์ รักษ์วิจิตร Narubet Rakwijit

Line : bb_box

Phone : 088 909 4472

ติดต่อเลขา

  • 063 313 3180 (กิตติภูมิ ตระกูลศรี | นิวเยียร์) : ใช้ติดต่อเร่งด่วน

ประวัติการทำงานเพื่อสังคม