EXECUTIVES of Out-Circle Move

กรรมการบริหาร Out-Circle Move

GUIDE : HOME > PARTS > MANAGEMENT > MOVE's EXECUTIVES

นายทวีทรัพย์ พันสะคาม

กรรมการบริหาร Out-Circle Move

ผมเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษานี้ เนื่องจากสมัยที่ยังเป็นนักเรียนนั้น ได้พบเจอกับปัญหาต่างๆเกี่ยวกับระบบการศึกษาเหล่านี้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบตัวผม หรือแม้แต่ตัวผมเอง จนกระทั่งผมจบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆ และอยากจะลงมือแก้ไขสิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้น

ติดต่อ

Email : borndchq@gmail.com

Facebook : Thawisap Ps

Line : Freezer_TV

Phone : 092 315 6590

ติดต่อเลขา

  • 080 313 0208 ( วรินทร์รดี ธรรมสิทธิ์ปิติ | อิงลิช ) : ใช้ติดต่อเร่งด่วน

นางสาวกมลวรรณ เสนีวงค์ ณ อยุธยา

กรรมการบริหาร Out-Circle Move

ตอนที่เราเด็กๆ เราไม่เข้าใจว่าทำไมการศึกษาถึงทำให้เจ็บปวดได้ขนาดนี้ สภาพแวดล้อมที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ สังคมที่โหดร้ายที่มาจากทั้งครูและนักเรียน หลักสูตรการศึกษาที่เก่าแก่เกินกว่าจะถูกนำมาสอนในปัจจุบัน กฏเกณฑ์ที่จำกัดอิสระภาพของนักเรียนและคุณครู เลยทำให้อยากที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา เพื่อสิ่งที่ดีกว่าในอนาคต

ติดต่อ

Email: nickthe_mechanic@hotmail.com

Facebook: Kamonwan

Line: nctzennctu

Phone: 095 864 4217

ติดต่อเลขา

  • 093 005 4164 ( กนกพร ธนบัตร | พีม )

  • 091 913 7186 ( ชิโอริ ผานิจ | โอริ )

นางสาวภัทรภรณ์ วิเศษบุญ

กรรมการบริหาร Out-Circle Move

จากการเล็งเห็นปัญหาในหลายๆด้านจากระบบการศึกษาในปัจจุบัน ทั้งเรื่องหลักสูตรการสอน กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงค่านิยมที่ถูกปลูกฝังมา เราคิดว่านักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาควรมีพื้นที่ตรงกลาง พื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ เราจึงอยากจะสร้างพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ติดต่อ

Email : wisatboon.p@gmail.com

Facebook : Pattaraporn Wisatboon

Line : pattaraporn_x

Phone : 064-869-2402

ติดต่อเลขา

  • 080 270 8746 ( สุพรเทพ สุวรรณรัตน์ | เต้)