EXECUTIVES of Out-Circle Opportunity

กรรมการบริหาร Out-Circle Opportunity

GUIDE : HOME > PARTS > MANAGEMENT > OPPORTUNITY's EXECUTIVES

กรรมการบริหาร Out-Circle Opportunity

ผมเริ่มต้นจากเด็กธรรมดา ๆ คนหนึ่งในระบบการศึกษา ที่คาดหวังในระบบการศึกษาไทยมาก ๆ จนถึงวันที่ผมเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผมก็เริ่มไม่พอใจ ในหนังสือหลักสูตรที่สร้างความเข้าใจผิดให้กับนักเรียน สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่ไม่ดีอย่างที่ควรจะเป็น ความฝันสูงสุดของผมคือการปฏิรูปการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไปในทางที่ดี

ติดต่อ

Email : kittiphum.tr@out-circle.org

Email: kittiphum.tr@obec.moe.go.th

Facebook : กิตติภูมิ ตระกูลศรี Kittiphum Trakulsri

Line : new_solo. (มีจุด)

Phone : 063 313 3180

ติดต่อเลขา

  • 061 438 8035 (พันธิตรา ชมภูพาน | มิลค์) : ใช้ติดต่อเร่งด่วน

นายณภัทร เนียมละออง

กรรมการบริหาร Out-Circle Opportunity

ในตอนเด็กผมได้รับโอกาสมากมายในการได้เรียนรู้ในรูปแบบที่สบายกว่าคนอื่น จนกระทั่งผมได้เสียโอกาสนั้นไปเพราะหลายๆ อย่าง เป็นผลให้ผมเข้ามาเรียนในรูปแบบธรรมดา ประสบการณ์ที่ผมได้รับทำให้รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเมื่อเห็นการศึกษาทั่วไป จึงมีความต้องการและใฝ่ฝันว่าจะต้องปฏิรูปการศึกษาใหม่ทั้งหมดให้ได้

ติดต่อ

Email : npnm.work@gmail.com

Facebook : Napat Niamla-ong

Line : tent.n

Phone : 086 439 6424

ติดต่อเลขา

  • 093 005 4164 ( กนกพร ธนบัตร | พีม ) : ใช้ติดต่อเร่งด่วน

นางสาวธัญสิริ แข็งขัน

กรรมการบริหาร Out-Circle Opportunity

รออัพเดทข้อมูล รออัพเดทข้อมูล รออัพเดทข้อมูล รออัพเดทข้อมูล รออัพเดทข้อมูล รออัพเดทข้อมูล รออัพเดทข้อมูล รออัพเดทข้อมูล รออัพเดทข้อมูล รออัพเดทข้อมูล รออัพเดทข้อมูล รออัพเดทข้อมูล รออัพเดทข้อมูล รออัพเดทข้อมูล รออัพเดทข้อมูล รออัพเดทข้อมูล รออัพเดทข้อมูล รออัพเดทข้อมูล

ติดต่อ

Email : tunyasiri123@gmail.com

Facebook : Tunyasiri Khaengkhun

Line : tunyasiri2548

Phone : 093 637 1446

ติดต่อเลขา

  • 093-428-3846 (ทรรศนันทน์ จิตรัตนโสภณ | บีม) : ใช้ติดต่อเร่งด่วน