ติดต่อ

Out-Circle Opportunity

GUIDE : HOME > PARTS > Out-Circle OPPORTUNITY > CONTACT

ติดต่อผู้บริหาร

กิตติภูมิ ตระกูลศรี

ติดต่อเลขา

 • 061 438 8035 (พันธิตรา ชมภูพาน | มิ้ลค์)

ณภัทร เนียมละออง

 • Email: npnm.work@gmail.com

 • Facebook: Napat Niamla-ong

 • Line: tent.n

 • Phone: 086 439 6424

ติดต่อเลขา

 • 093 005 4164 (กนกพร ธนบัตร | พีม)

ธัญสิริ แข็งขัน

 • Email : tunyasiri123@gmail.com

 • Facebook : Tunyasiri Khaengkhun

 • Line : tunyasiri2548

 • Phone : 093 637 1446

ติดต่อเลขา

 • 093-428-3846 (ทรรศนันทน์ จิตรัตนโสภณ | บีม) : ใช้ติดต่อเร่งด่วน

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดำเนินการ

ชื่อ


 • Email:

 • Facebook:

 • Line:

 • Phone:


ติดต่อเลขา


ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้ระบบ

ชื่อ


 • Email:

 • Facebook:

 • Line:

 • Phone:


ติดต่อเลขา


ขอแรงสนับสนุนการทำงานของสมาชิก

ชื่อ


 • Email:

 • Facebook:

 • Line:

 • Phone:


ติดต่อเลขา


ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับกราฟฟิคและภาพ

ชื่อ


 • Email:

 • Facebook:

 • Line:

 • Phone:


ติดต่อเลขา


อื่น ๆ

ชื่อ


 • Email:

 • Facebook:

 • Line:

 • Phone:


ติดต่อเลขา


ติดต่อฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์

การดำเนินการสำหรับสมาชิก (ลา/ลาออก/ฯลฯ)

นภัสกร เหมือนแก้ว

 • Email: naphatsakorncream4@gmail.com

 • Facebook: Naphatsakorn Muankaew

 • Line: moojeem_npsk

 • Phone: 064 885 5986

รายงานปัญหาและอื่น ๆ

พันธิตรา ชมภูพาน

 • Email: milkpanthita121@gmail.com

 • Facebook: Panthita milk

 • Line: milk1234567pc

 • Phone: 061 438 8035

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ในสื่อและเว็บไซต์

ชื่อ


 • Email:

 • Facebook:

 • Line:

 • Phone:


ติดต่อเลขา


อื่น ๆ

ชื่อ


 • Email:

 • Facebook:

 • Line:

 • Phone:


ติดต่อเลขา


ติดต่อฝ่ายพัฒนาระบบ/เว็บไซต์

ติดต่อเพื่ออัพเดตข้อมูล ฯลฯ

นายกิตติภูมิ ตระกูลศรี (นิวเยียร์)

ติดต่อเลขา

 • 061 438 8035 (พันธิตรา ชมภูพาน | มิลค์) : ใช้ติดต่อเร่งด่วน