ฝ่ายพัฒนาระบบและเว็บไซต์

Out-Circle Opportunity

GUIDE : HOME > PARTS > OCC OPPORTUNITY > SYSTEM ADMINISTRATOR

ข้อมูลการทำงาน

พัฒนาระบบและเว็บไซต์ให้เสถียรและมีประสิทธิภาพ


มีหน้าที่ดูแลตั้งแต่ ด้านความปลอดภัย (Security) ของระบบเว็บไซต์ โดเมนเนม

อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อัพเดตข้อมูลบนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน

รายละเอียด


อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รับฟังปัญหาการใช้งานระบบเพื่อปรับปรุงและแก้ไข

รายละเอียด


อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ส่งเสริมการใช้เว็บไซต์ให้เป็นศูนย์กลางในการทำงาน

รายละเอียด


อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  • -

ติดต่อฝ่ายพัฒนาระบบ/เว็บไซต์

ติดต่อเพื่ออัพเดตข้อมูล ฯลฯติดต่อเลขา

  • 061 438 8035 (พันธิตรา ชมภูพาน | มิลค์) : ใช้ติดต่อเร่งด่วน