WORKFLOW System

ส่วนทำงานขอตัวแทน (เหมาะกับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์)

Go STEP by STEP

 • ไม่จำกัดอายุ

 • ไม่จำกัดสังกัดหรือสถานศึกษา

 • ไม่จำกัดจำนวนผู้นำต่อกิจกรรม แต่ผู้เข้าร่วมต้องไม่ต่ำกว่า 15 คน


สมัครคลิกที่นี่ >


2. เลือกหัวข้อกิจกรรม/แคมเปญที่สนใจ >

4. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม >

 • ดำเนินการออนไลน์

 • ดำเนินการในสถานศึกษา

5. ขอใบรับรอง/เกียรติบัตรการดำเนินการ >

 • ดำเนินการออนไลน์

 • ดำเนินการในสถานศึกษา

6. ติดตามผลจากผู้รับผิดชอบแคมเปญ >

 • ดำเนินการออนไลน์

 • ดำเนินการในสถานศึกษา

7. จัดกิจกรรมอื่น ๆ

 • ดำเนินการออนไลน์

 • ดำเนินการในสถานศึกษา