A TEAM

GUIDE : HOME > PARTS > Out-Circle MOTIVATION > A TEAM

โครงการที่ดำเนินการอยู่

โครงการที่ดำเนินเสร็จสิ้นแล้ว

  • -

-

เกี่ยวกับ

เป็นหนึ่งในทีมปฏิบัติการหรือคณะทำงานของ Out-Circle Motivation ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่เป็นโครงการระยะสั้น ในเครือของ Out-Circle Educational Network ซึ่งไม่สอดคล้องกับโครงการเชิงการพัฒนานโยบายหรือผลักดันด้านการพัฒนาทางการศึกษา แต่เป็นโครงการที่สนับสนุนทางการศึกษาให้กับเยาวชน หรือโครงการอื่น ๆ อาทิ ค่ายวิชาการ ฯลฯ

ติดต่อ

  • ชื่อตัวแทนผู้ประสานงาน

  • เบอร์โทร

  • อีเมล

  • ไลน์ไอดี

โลโก้