AUTHORITY


รู้สึกไม่สบายใจกับกฎต่าง ๆ ใช่หรือไม่ ?

หากพบปัญหาของ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข ข้อกำหนด มาตรฐานชุมชน ฯลฯ

สามารถส่งรายงานเพื่อขอให้ปรับปรุงกับผู้บริหารโดยตรง ได้ที่นี่